Uitklappen

Boek

Titel Lijst van alle gemeenten der provinciën, met aanduiding, welke gemeenten, of onderdeelen daarvan, in staat van oorlog of in staat van beleg zijn verklaar en met vermelding van de gezagsgebieden, waartoe zij behooren, alsmede van de Koninklijke besluiten, waarbij het in staat van oorlog of in staat van beleg verklaren plaats vond : ten aanzien van de uitoefening van het militair gezag, bedoeld in art. 7 der wet van 23 mei 1899 (STbl. no. 128), in voormelde gezagsgebieden, wordt verwezen naar de opgave, dd. 15 november 1916, O.V.I. no. 68735 (Afd. G.S. no. 9003)
Objectnaam boek
Objectnummer 00032346
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1917 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden gemeente, staat van beleg, staat van oorlog, Eerste Wereldoorlog (1914-1918), Militair Gezag

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie