Uitklappen

Boek

Titel Nederlandsche mariniers [ : Voordrachten gehouden op vergaderingen van 21 Februari 1890 en 6 October 1896:] ["De mariniers te Atjeh van 26 december 1875 tot 7 februari 1876 : Hunne deelneming aan de verovering der VI, IV en IX Moekims door het Indische leger, onder aanvoering van den Generaal-Majoor Pel" [p.208]] [en] [De Nederlandsche Mariniers : Eene militair-historische schets [p.26]] / door J.R.J.P. Cambier
Objectnaam boek
Objectnummer 00085754

Vervaardiging

Maker Cambier, J.R.J.P.
Datering 1897

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, koloniale geschiedenis, marine, chronologie, Nederlands-Indië
Minder informatie
Meer informatie