Uitklappen

Boek

Titel Wet van den 2den Februari 1912, S. 21, aangevuld bij de wet van 15 Januari 1916, S. 36 tot regeling van de verplichtingen ten aanzien van de militie (militiewet) met aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken enz., besluiten ter uitvoering en alphabetisch register
Objectnaam boek
Objectnummer 00225255
Reserveren

Vervaardiging

Maker Keuning, J.A.
Datering 1916 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden staats- en rechtswetenschap, militiewet

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie