Uitklappen

Boek

Titel Reglement op het beleid van de regering, het justitie-wezen, den landbouw en scheepvaart, mitsgaders de instructien voor den gouverneur generaal, den raad fiscaal, den raad contrarolleur van financien, en den contrarolleur der magazijnen in de kolonie Suriname, gearresteerd bij besluit van Zyne Majesteit den Koning, in dato 14 September 1815, no. 58
Objectnaam boek
Objectnummer 00213362
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1815

Onderwerp

Trefwoorden staats- en rechtswetenschap, bestuur, Suriname
Minder informatie
Meer informatie