Uitklappen

Boek

Titel Berigt op de kantbeschikkingen dd. 29 maart 1876, No. 111, afd. 3 en dd. 2 Nov. 1876, lit. C, afd. 3, betreffende het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amsterlland
Objectnaam boek
Objectnummer 00201257

Vervaardiging

Datering 1877

Onderwerp

Trefwoorden waterbouwkunde, kanaal, Noordzeekanaal
Minder informatie
Meer informatie