Uitklappen

Boek

Titel Feestuitgave van den Bond van oud-onderofficieren "Bandoeng en Omstreken" opgericht 1 April 1912, goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit van 24 September 1912, Nr. 46, ter herdenking van het schitterende wapenfeit van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger, de bestorming en inneming van Tjakra-Negara, tevens vestiging van het Nederlandsche gezag te Lombok op 19, 20 en 21 November 1894
Objectnaam gedenkboek
Objectnummer 00010287

Vervaardiging

Maker Splinter, J.
Datering 1934

Onderwerp

Trefwoorden herdenking, Lombok-Expeditie (1894), 1851-1900, 1901-1950, Nederlands-Indië, Lombok, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950)
Minder informatie
Meer informatie