Uitklappen

Boek

Titel Mitrailleur Browning van .50-inch HB, M2 : bestemd voor alle wapens en dienstvakken, uitgezonderd de luchtdoelartillerie : Tekeningen behorende bij wapenleer : bestemd voor alle wapens en dienstvakken, uitgezonderd de luchtdoelartillerie / Ministerie van Oorlog. Inspectie der Infanterie
Objectnaam voorschrift
Objectnummer 00000681

Vervaardiging

Datering 1953

Onderwerp

Trefwoorden mitrailleur, mitrailleur (Browning), wapenleer
Minder informatie
Meer informatie