Uitklappen

Boek

Titel Verdrag nopens de stichting van een internationaal prijzenhof, op 18 october 1907 ter Tweede Vredesconferentie gesloten, met Additioneel Protokol van 19 september 1910 ; Verdrag nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige mogendheden in geval van zeeoorlog, op 18 october 1907 ter Tweede Vredesconferentie gesloten ; Verklaring van Londen van 26 februari 1909 betreffende het zeeoorlogsrecht - Koninklijke Landmacht Voorschrift no. 653-08
Objectnaam boek
Objectnummer 00009333

Vervaardiging

Datering 1935

Onderwerp

Trefwoorden internationaal recht, 1901-1950
Minder informatie
Meer informatie