Uitklappen

Boek

Titel Tachtigjarige Oorlog : historische opstellen / R. Fruin : [3]: De Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd. Een proeve van historische kritiek. De Gorcumsche martelaren. De stemming der katholieke gemeenten en der regeering van Amsterdam tijdens het Geus worden der stad
Objectnaam boek
Objectnummer 00040129

Vervaardiging

Maker Fruin, Robert Jacobus
Datering 1909

Onderwerp

Trefwoorden Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland
Minder informatie
Meer informatie