Uitklappen

Boek

Titel Javaansche vertellingen : bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren = Serat Kancil : anyariosaken lampahanipun Kancil kidang sapanunggilanipun satowan / voor de uitgave bewerkt door W. Palmer van den Broek
Objectnaam bellettrie
Objectnummer 00030125

Vervaardiging

Maker Palmer van den Broek, Willem
Datering 1878

Onderwerp

Trefwoorden literatuur, 1851-1900, Java
Minder informatie
Meer informatie