Uitklappen

Object

Titel Overzichtsfoto van een deel van het terrein van de Emma- en Wilhelminakazerne te Assen. Opname van de Witterstraat, rechts op de voorgrond een portierswoning. Meer naar achteren de voorgevel van het hospitaal met aan weerszijden twee paviljoens met ziekenvertrekken - Serie van 13 foto's van de nieuwe kazernes te Assen
Objectnaam architectuurweergave
Objectnummer 00106763

Vervaardiging

Maker onbekend
Datering 1894 - 1896
Materialen Geheel: Papier En Emulsie
Techniek zwart-wit foto

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), 1e Regiment Infanterie (1841-1940), Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), 1e Regiment Infanterie (1841-1940), 1851-1900, bataljonskazerne, bataljonskazerne, Nederlands, Assen, militair hospitaal
Minder informatie
Meer informatie