Uitklappen

Object

Titel Overzichtsfoto van een deel van het terrein van de Emma- en Wilhelminakazerne te Assen. Opname vanaf het exercitieterrein in de richting van de blokken woningen voor gehuwden. Aan de rechterzijde het Magazijn voor Kleeding en Nachtleger. Daarvoor een klein brandspuitenhuis. Links daarvan met koepel, het reinigingsgebouw. Daarnaast een loods voor de opslag van de patrooncaissons - Serie van 13 foto's van de nieuwe kazernes te Assen
Objectnaam architectuurweergave
Objectnummer 00106757

Vervaardiging

Maker onbekend
Datering 1894 - 1896
Materialen Geheel: Papier En Emulsie
Techniek zwart-wit foto

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), 1e Regiment Infanterie (1841-1940), Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), 1e Regiment Infanterie (1841-1940), 1851-1900, bataljonskazerne, bataljonskazerne, Nederlands, Assen, magazijn, brandspuitenhuis
Minder informatie
Meer informatie