Uitklappen

Boek

Titel Rapport Van de Heeren haer Hoogh Mog. Gedeputeerden, De laetste Expeditie te Velde hebbende by gewoont. Midtsgaders: Extract Uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1666 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, Staatse Leger (1579-1795), expeditie, 17e eeuw

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie