Uitklappen

Boek

Titel Lodewyk Joberts Kennisse Der Aloude En Hedendaagsche Gedenkpenningen. Zynde hier bygevoegd veele nieuwe Ondekkingen; Als mede Eene Lyst van alle de Romeinsche Keizers En Keizerinnen, Vorsten, Vorstinnen En Dwinglanden, Welker Beeldenissen op de Gedenkpenningen gevonden worden, van Julius Cæsar af tot Heraclius toe, met alle hunne Latynsche Naamen, Tytels, Geslachts- en Jaar-reekeningen; van gelyken eene aanwyzinge welke Penningen meerder of minder raar zyn. Uit het Fransch vertaald en met Aanteekeningen verrykt door Mr. J.A.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Jobert, Louis | J.A.
Datering 1728

Onderwerp

Trefwoorden penning, gedenkpenning, geschiedenis, chronologie, Klassieke Oudheid, Romeinse Rijk (753 v. Chr. - 476 n. Chr.), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Europa
Minder informatie
Meer informatie