Uitklappen

Boek

Titel Recueil Van de Notabelste Besoignes Ende Resolutien, Die in den Krygsraede deser Landen voorgevallen, ende genomen zijn, sedert den 3. Martii 1597. By den Greffier Anthoni van Dalen: In den Jaere 1634. met den aenvangh sijnes Dienstes, sorghvuldighlijcken opgesocht, en van tijt tot tijt by een vergaedert, ende ten dienste van alle Militaire Justicieren, soo by Acten, als sommiere Extracten gedaen drucken, nu oversien en van vele fauten gecorrigeert, ende over een derden deel vermeerdert. Met een Register, waer de Legers geweest zijn, en van 's Lands Victorien. Den Tweeden Druck. Welcker Exemplaren te vinden zijn by de Weduwe van den Autheur, die geene voor goedt en kent, als die van haren Soon Martinus van Dalen, Doctor in de Medicijne, onderteykent zijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Dalen, Anthoni van
Datering 1675 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden recht, krijgsraad, militair recht, Staatse Leger (1579-1795), 16e eeuw, 17e eeuw

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie