Uitklappen

Boek

Titel Zamenspraak Tusschen Den Heer A .... Regent Van .... in het Zuiderkwartier; Den Heer D .... inwooner van Alkmaar; En den Koopvaardy Schipper W .... Van Texel. Gehouden te .... Hoofdzaakelyk loopende over het voorgevallene Te Alkmaar, Tusschen De Regeering, en de aldaar geinkwartierd geweest zynde Militie. In het Jaar 1780, en 1781.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1788

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, geschiedenis, leger, Staatse Leger (1579-1795), 18e eeuw, Alkmaar
Minder informatie
Meer informatie