Uitklappen

Boek

Titel Memorie Door De Heer Baron Van Quadt Major Commandant Der Stadt Arnhem En Collonel Commandant van het Regiment Infanterie van Zyne Furstelyke Doorluchtigheid den Heere Lt. Gen. Prince Van Baden Aan De Magistraat Der Stadt Arnhem Overgegeeven Tot wederlegging van zekere gedrukte Resolutie Van De Gezwoore Gemeente Aldaer de dato den 4. October 1784, en te gelyk inhoudende een omstandig en waaragtig verhaal van het voorgevallene binnen de Stad Arnhem op den 2. en 3. Augusti desselven Jaars tusschen de Borgeren en Ingezeetenen der gem. Stad en de Militairen aldaar, waar by die geheele zaak in haar waare dagligt getrouw word voorgesteld.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Quadt, Van
Datering 1784

Onderwerp

Trefwoorden recht, leger, 18e eeuw, Arnhem
Minder informatie
Meer informatie