Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel, Vierde Stuk, Van Het Zeemans-Handboek, Zynde eene naauwkeurige Beschryving van de Log-Lyn, Bevattende eene accurate bereekening van de Log-Lyn, benevens eene juiste Afbeelding van 't Log Plankje en de Log-Tafelen daartoe dienende, met voorbeelden toegepast op deszelfs nuttig gebruik by de Zeevaart. Dienende om den voortgang van het Schip naauwkeurig waartenemen. Door Adriaan Laernoes, Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Laernoes, Adriaan
Datering 1783

Onderwerp

Trefwoorden marine, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie