Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel, Derde Stuk, Van Het Zeemans-Handboek, Zynde eene Beschryving van eenige Engelsche Schepen, Bevattende I. Hun Charter, Manschap, Afmeeting en Grootte, als meede wanneer, waar en door wien dezelven gebouwd zyn. II. De Lengte van het Rondhout in Schepen van 100 tot 14 Stukken. III. Tot welke Pryzen ieder dier Rondhouten in Engeland gemaakt worden enz. Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Lambrechts, Martinus
Datering 1782

Onderwerp

Trefwoorden marine, schip, 18e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Engeland
Minder informatie
Meer informatie