Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel, Eerste Stuk, Van Het Zeemans Handboek, Behelzende eene beknopte Beschryving van de Takelagie Der Oorlogschepen, Van verschillende Charters. Bevoorens opgesteld door den Wel Ed. Gestr. Heer M. Lambrechts, Kapitein ter Zee. Nu grootelyks vermeerdert en verbetert Door Den Hoog Edele Gestrengen Heere J.H. Van Kinsbergen. Ridder van St. George, &c. &c. &c. Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Lambrechts, Martinus, Kinsbergen, Jan Hendrik van
Datering 1782 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden marine, takel, Staatse vloot (1568-1795), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), 18e eeuw

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie