Uitklappen

Boek

Titel Eerste Deel, Derde Stuk. Van Het Zeemans-Handboek, Zynde Eene Memorie Over De Middelen Ter Uitvoering van het Advys den 28ste Maart 1783. uitgebragt, om een vaste Post op den Staat Van Oorlog te brengen, Tot eene Jaarlyksche Equipagie. Door den Hoog Edelen Gestrengen Heere J.H. Van Kinsbergen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Kinsbergen, Jan Hendrik van
Datering 1783

Onderwerp

Trefwoorden marine, staat van oorlog, Staatse vloot (1568-1795), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie