Uitklappen

Boek

Titel Eerste Deel Tweede Stuk Van Het Zeemans-Handboek, Behelzende Eenige Plans I. Over Het Oprigten Van Een Vast Zee-Corps Uit Bevaaren Matroozen. II. Over De Verdeeling Van De Buitgelden. Enz. Door Den Hoog Edelen Gestrengen Heere Jan Hendrik Van Kinsbergen, Ridder der Orden van St. George, Generaal Majoor en Schout by Nacht van Holland en Westtvriesland [sic], Adjudant Generaal van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince Van Oranje &c. &c. &c.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Kinsbergen, Jan Hendrik van
Datering 1783

Onderwerp

Trefwoorden marine, Staatse vloot (1568-1795), 18e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie