Uitklappen

Boek

Titel Nieuwe En Algemeene Beschouwende En Beöefenende Scheeps-Bouwkunde, Ten Dienste Der Zeevaardye Van Europa, Ontworpen En Uitgegeeven Door Den Heer Du Hamel Du Monçeau, Algemeen' Opzichter der Koninglyke Fransche Zeemagt, en Lid van verscheidene Geleerde Genootschappen; Zynde Deeze Uitgaaf Nagezien Door Twee Beroemde Nederlandsche Scheeps-Bouwkundigen, Verrykt Met Eenige Aanteekeningen, En Opgehelder Met XXIX. Uitslaande Koperen Plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Duhamel du Monceau, Henri Louis | Thol, Otto van | Groot, Gerrit de
Datering 1791

Onderwerp

Trefwoorden scheepsbouw, marine, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie