Uitklappen

Boek

Titel Rapport Wegens Den Staat Van 'S Lands Schepen Van Oorlog En Kleinere Vaartuigen Tot Den Zeedienst Betreklyk. Midsgaders den Staat Der Havens, Scheeps-Timmerwerven, Magazynen, Arsenaalen, Enz. Zoo als zich die, by inspectie van de Ondergeteekende Leden eener door Hun Hoog Mogenden daar toe aangestelde Commissie bevonden, in het voorjaar, of in de maanden van Maart en April, des Jaars 1795. Het Eerste Jaar Der Bataafsche Vryheid.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1796

Onderwerp

Trefwoorden marine, oorlogschip, Staatse vloot (1568-1795), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie