Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen, Der Vereenigde Nederlanden. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Agt- En- Twintigste Deel. Behelzende Den Jaare 1781-1782, Bevattende Het Vervolg Der Noordamericaansche Onlusten. Ten Onmiddelyken Vervolge Van Wagenaar's Vaderlandsche Historie. Derde Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Loosjes, Petrus Adriaanszoon
Datering 1798

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 18e eeuw
Minder informatie
Meer informatie