Uitklappen

Boek

Titel Verzameling Van Tafelen, Ten Dienste der Zeelieden, en voor al ter bevordering van het bepaalen der Lengte op Zee, door de Afstanden van de Maan tot de Zon, of de vaste Sterren; Op last van het Edel Mogend Collegie ter Admiraliteit binnen Amsterdam resideerende, Opgesteld en Uitgegeeven Door De Commissarissen tot de Zaaken, het bepaalen der Lengte op Zee, en de Verbeetering der Zeekaarten, betreffende. [= Derde stuk van de Almanach ten dienste der Zeelieden voor het Jaar 1788 en volgende jaren.]
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Swinden, Jean Henri van | Nieuwland, Pieter
Datering 1787

Onderwerp

Trefwoorden marine, navigatie, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie