Uitklappen

Boek

Titel Almanach Ten dienste der Zeelieden, Voor het Jaar 1791; Waar by gevoegd zyn; Verhandeling over het bepaalen der Lengte op Zee, door de Afstanden van de Maan tot de Zon of de vaste Sterren; Verzameling van Tafelen; Verzameling van Berichten over eenige gewigtige onderwerpen der Navigatie, En Verhandelingen over verschillende Stukken, de Zeevaart betreffende. Op Last van het Edel Mogend Collegie ter Admiraliteit binnen Amsterdam resideerende, opgesteld en uitgegeeven Door De Commissaris tot de Zaaken het bepaalen der Lengte op Zee, en de verbeetering der Zeekaarten betreffende.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1788

Onderwerp

Trefwoorden marine, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie