Uitklappen

Boek

Titel Verhandeling Over Het Bepaalen Der Lengte Op Zee, Door De Afstanden Van De Maan Tot De Zon, Of Vaste Sterren. Voormaals Opgesteld Door Commissarissen van het geweezen Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam tot de Zaaken, het bepaalen der Lengte op Zee, en de verbeetering der Zeekaarten betreffende; Derde, Vermeerderde En Verbeeterde, Druk, Uitgegeeven op Last van Het Comité Tot De Zaaken Van De Marine. Door J.H. Van Swinden.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Swinden, Jean Henri van
Datering 1796

Onderwerp

Trefwoorden marine, navigatie, Bataafse Republiek (1795-1806), Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie