Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel Van Het Zeemans-Handboek, Zynde eene naauwkeurige Beschryving van de Log-Lyn, Bevattende eene accurate bereekening van de Log-Lyn, benevens eene juiste Afbeelding van 't Log-Plankje en de Log-Tafelen daartoe dienende, met voorbeelden toegepast op deszelfs nuttig gebruik by de Zeevaard. Dienende om den voortgang van het Schip naauwkeurig waarteneemen. Door Adriaan Laernoes, Vierde Stuk.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Laernoes, Adriaan
Datering 1782

Onderwerp

Trefwoorden marine, handboek, Staatse vloot (1568-1795), loglijn, logtafel, navigatie, zeevaart, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie