Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel Van Het Zeemans Handboek, Zynde eene Beschryving van eenige Engelsche Schepen, Bevattende I. Hun Charter, Manschap, Afmeeting en Grootte, als meede wanneer, waar en door wien dezelve gebouwd zyn. II. De Lengte van het Rondhout in Schepen van 100 tot 14 Stukken. III. Tot welke Pryzen ieder dier Rondhouten in Engeland gemaakt worden enz. Derde Stuk.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Lambrechts, Martinus | Kinsbergen, Jan Hendrik van
Datering 1782

Onderwerp

Trefwoorden marine, schip, Staatse vloot (1568-1795), handboek, 18e eeuw, Nederland, Engeland
Minder informatie
Meer informatie