Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel Van Het Zeemans-Handboek, Behelzende eene beknopte Beschryving van de Takelagie Der Oorlogschepen, Van verschillende Charters. Bevoorens opgesteld door den Wel Ed. Gestr. Heer M. Lambrechts, Kapitein ter Zee. Nu grootelyk vermeerdert en verbetert Door Den Hoog Edele Gestrengen Heere J.H. Van Kinsbergen, Ridder van St. George, &c. &c. &c. Eerste Stuk.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Lambrechts, Martinus | Kinsbergen, Jan Hendrik van
Datering 1782

Onderwerp

Trefwoorden marine, takel, oorlogschip, Staatse vloot (1568-1795), 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie