Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel Vyfde Stuk Van Het Zeemans-Handboek, Handelende Over De Practicale Scheeps-Artillerie. Tot Onderricht Der Krygskunde Ter Zee, Welke een jong Zee-Officier En Scheeps-Constapel nodig hebben te weeten. Opgesteld onder het opzigt van den Hoog Edelen Gestrengen Heere Jan Hendrik Van Kinsbergen, Ridder der Orden van St. George, Generaal Majoor en Schout by Nacht van Holland en Westvriesland, Adjudant Generaal van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prins Van Oranje &c. &c. &c. Door Abraham Heymmerdinger, Dienende als Constapel Majoor op 's Lands Schip van Oorlog D'Admiraal Generaal. Verciert en opgeheldert met twee fraaie kopere plaaten, en veele figuuren.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Kinsbergen, Jan Hendrik van | Heymmerdinger, Abraham
Datering 1782

Onderwerp

Trefwoorden marine, handboek, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie