Uitklappen

Boek

Titel Verhandeling Van Den Hollandschen Scheepsbouw, Raakende De Verschillende Chartres Der Oorlogschepen, Tot 's Lands Dienst, En Ter Betrachtinge Van Alle Bespiegelende En Werkdadige Liefhebberen Der Hollandsche Scheepsbouwkunde, In 'T Neerduits Beschreven Door L. Van Zwyndregt, Scheepsbouwmeester van 't Edel Mog. Admiraliteits Collegie aan de Maaze. Waarby, tot een Aanhangsel, gevoegd is eene Verhandeling van 't Bouwen Der Koopvaardyschepen Door C. De Ruiter, Scheepsbouwer &c.
Objectnaam boek
Objectnummer NIMH-G1-0091-0

Vervaardiging

Maker Zwyndrecht, Leendert van | Ruiter, C. de
Datering 1759

Onderwerp

Trefwoorden scheepsbouw, marine, oorlogschip, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie