Uitklappen

Boek

Titel Missive En Memorie, Door Zyne Hoogheid, Den Heere Prince Van Orange En Nassau, Aan Hunne Hoog Mog. Op Den 7 October 1782 Overgegeeven, Houdende Eene Gedetailleerde Opening Van Zyne Gehoudende Directie. Als Admiraal Generaal Van De Unie. Waar by, door den Uitgeever deezes druks, eenige Aanteekeningen gevoegd zyn. De prys is, met de Bylaagen, 20 stuivers.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1782

Onderwerp

Trefwoorden legerorganisatie, krijgsmacht, marine, Staatse Leger (1579-1795), Staatse vloot (1568-1795), 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), stadhouder, admiraal-generaal van de unie, Willem V
Minder informatie
Meer informatie