Uitklappen

Boek

Titel De Noodige, en by ondervinding beproefde nieuw uitgevondene Zeemans-Tafelen En Voorbeelden, Tot het vinden der breedte Buiten Den Middag; De hierby behoorende Verbeteringen van de waarneemingen met het Octant. Io. De Duiking der Kim; het verste Water, de Dampheffing of Refractie, en schynbaare Zons halve Diameter. IIo. Waare Zons plaats en Declinatie, met derzelver verandering in 24 uuren, ook voor byzondere lengtens, en derzelver verschil in 4 jaaren, (met deeze vierjaarige Tafels voor 1780, 1781, 1782, 1783). III. Het verbeteren der Zons waare, of plaats van Zons schynbaare op- en ondergang, in het waarneemen der miswyzing, en derzelver tyd, tot verbetering van het Horologie, (zynde dit hoognodig wegens de Dampheffing in beiden.) IV. Om ligtelyk het middags-bestek te maken, dat is, te koppelen, of de Generale Koers en verheid, bekomen breedte, afwyking (naar het plat,) bekomen lengte (naar het rond) te vinden; als mede gebeterde Koers en verheid, en hoedanige Koers en afstand een voorgestelde plaats van het Schip af is. Door Wylen Cornelis Douwes. Mathematicus van het Ed.-Mog: Collegie ter Admiraliteit, en Examinator van 's Lands Zee Officieren en Stuurlieden, en wegens hetzelve, als ook wegens de Wel- Ed. Groot Achtb: Heeren Burgermeesteren, en de Ed Heeren Bewindhebberen van de Oost-Ind. Comp., Leeraar op het Vrye Zeemans-Collegie te Amsterdam, Lid van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. Derde Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Douwes, Cornelis
Datering 1775

Onderwerp

Trefwoorden marine, navigatie, Staatse vloot (1568-1795), 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie