Uitklappen

Boek

Titel De CL Psalmen Des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoyschen in Nederlandtschen Dichte overgeset Door Petrum Dathenum; En tot gemack des Sangers op eene Sleutel gestelt, Door Cornelis De Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Cathechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercke.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Dathenus, Petrus | Leeuw, Cornelis de
Datering 1722

Onderwerp

Trefwoorden theologie, bijbel, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie