Uitklappen

Boek

Titel Twee opmerklyke Scheeps-Togten afgevaerdigd naar de West-Indien. in 't Jaar 1502. d'Eerste met een Vloot van XXXII Zeylen, onder den Kapiteyn Generaal Antonius De Torres, ter Overvoeringe gedaan van Nikolaas De Obando, voor Opper-Bevelhebber afgezonden naar Hispaniola. De Tweede Door Den Ammiraal Christoffel Kolumbus, in 't zelve Jaar voor de Vierde reys naar d'Indien gevaren. Vervattende behalven d'ongemeene Ramspoeden haarder Voyagien, veel opmerklyke zaken nopens de verder Ontdekking der Indische Eylanden en Vaste kusten, beneffens de Wisselvalligheden en Onheylen in 't bestuur der Overheerde landen, zoo op Hispaniola, als op Jamaica voorgevallen; tot aan het eynde des Jaars 1503. Aangehegt met de Gevaarlyke togt die Diego Mendez de Zigura, en Bartelemi de Fiesco, met twee Indiaanze Kanôôs ten dienste van des Ammiraals verlegentheyd, van Jamaica naar Hispaniola gewaagd hebben. Alle in 't Spaans beschreeven door den Heere Antonius de Herrera, Historieschrijver van zyne Katholyke Majesteyt over de Indien, en Ryken van Kastiljen. Nu aldereerst in 't Nederduyts vertaald, en met Print-verbeeldingen en noodig Register voorzien.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Torres, Antonius de | Colombo, Christoforo | Herrera y Tordesillas, Antonio de
Datering 1706

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, zeegeschiedenis, marine, ontdekkingsreis, 16e eeuw, 18e eeuw, West-Indië, Colombo, Christoforo
Minder informatie
Meer informatie