Uitklappen

Boek

Titel Lyste van de Capiteinen, Luitenants en Officieren over de 60 Vaandelen Burgers binnen de Stad Amsterdam, zodanig als de vacante plaatzen door den Edelen Manhaften krygsraad dezer Stede op den 28sten February 1792 zyn vervuld geworden. Onder de Ed. Heeren Colonellen Frans Bosboom, Jan Van Marselis, Nicolaas Warin, Antonisz. Johannes Cyprianus Van Ewyck. en Gregorius 'T Hoen, Willemsz. Beneffens de Ordre van het Waaken met de Vier Vaandelen om de 15de nacht. Met de Naamen en Woonplaatsen der Brandmeesters.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1792

Onderwerp

Trefwoorden schutterij, burgerwacht, topografie, 18e eeuw, Amsterdam, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie