Uitklappen

Boek

Titel Hollands Heyll' En Rampen Ofte Desselfs Gelukk' en ongelukken, tegens malkanderen vertoond, In Twee Deelen. Waar Van Het Eerste Deel Vervat Een Voor-schouw, tot Hollands Heyll' en Rampen. De grond-slag, of 't ware wezen van d'oude Hollandse Regering. d'Opkomste van de Holls. Steden; en Holland door factien geslingert. Met desselfs worsteling uit haar Dienstbaarheit. Het Tweede Deel Behelst Hollands Heylen, by de Staatse Regeringe met Stadhouders. Haar Rampen veroorsaakt door kerk-geschillen. De fonteyne, van, en Hollands navolgde ongelukken. En een Na-schouw op desselfs Heyll' en Rampen. Door Dionisius Du Toict Davidz.
Objectnaam boek
Objectnummer NIMH H2-0079-0

Vervaardiging

Maker Toict, Dionysius du
Datering 1686

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, politiek, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie