Uitklappen

Boek

Titel Zeegegroet, Ter gewenschter komste in de Vereenigde Nederlanden van den Grootmagtigen en dapperen Vorst Willem, Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Yrland, Erf-Stadhouer van Holland, Zeeland, &c. &c. &c. Op den 5den Februarij 1691. in 't Latijn uitgesproken in de Fransche Kerk binnen 's Graavenhaage, Door den Professor G. Bidloo.
Objectnaam boek
Objectnummer NIMH H2-0251-0
Reserveren

Vervaardiging

Maker Bidloo, Govard
Datering 1691

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, geschiedenis, koningshuis, 17e eeuw, Den Haag, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie