Uitklappen

Boek

Titel De Lof Der Zotheid, Speelensgewys beschreven Door Erasmus Van Rotterdam. Den laatsten Druk vermeerdert met het Heekel-Spel Van Den Verrezen Diogenes. Beide uit 't Latyn vertaalt Door F. Van Hoogstraten. Verciert met Konst-plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Erasmus, Desiderius | Hoogstraten, François van
Datering 1710

Onderwerp

Trefwoorden Latijnse taal- en letterkunde, drama, 16e eeuw, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie