Uitklappen

Boek

Titel Het Hof Van Hanover En de Gewaande Prins Van Wales Tegen een gestelt, Of Beweeg-Redenen Om zijn Majesteit te verzoeken tot het noodigen van hare Hoogheden de Keurvorstinne Douagiere, en den Keur-Prins van Hanover in Engeland; Mitsgaders Om te aan te klagen, en aftezweeren den gewaanden Prins van Wales, en alle anderen, die pretendeeren eenigen Eisch, Regt, of Titel te hebben wegens den overleeden Konig Jakob, en Koningin Marie, met Redenen Om te bewijzen, dat men een vigoreuzen oorlog behoort aan te gaan tegen Vrankryk. Uit het Engels Vertaalt.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1702

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 18e eeuw, Engeland, Hannover (koninkrijk)
Minder informatie
Meer informatie