Uitklappen

Boek

Titel Een Slang In 'T Gras, Of De Doodelyke Gevolgen Van Een Traktaat Met Vrankryk Waar in bewezen word, dat de Staats-Regelen van den Francen Koning hem niet kunnen toelaten eenig verbond langer te houden, dan het met zijn belang over een komt. Dat hy de vereeniging der Kroonen van Vrankryk en Spanje zedert de Pyreneese vreede altijt bëoogt heeft; Dat hij, schoon het tegendeel voorgevende, nogtans die zelve ten huidigen dage bëoogt; Dat daar tegen niets te doen is, dan zyn magt te brengen binnen de palen, die zynde mesures ten vollen kunnen verydelen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1702

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, geschiedenis, 18e eeuw, Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), Europa, Frankrijk, Spanje, Engeland
Minder informatie
Meer informatie