Uitklappen

Boek

Titel De Crisis, Of Redenvoeringe, Vertoonende door de aller Authentikste Gedenkschriften, de regtvaardige oorzaaken van de laatste gelukkige Revolutie. Met de verscheyde Bepaalingen van de Kroonen van Engeland en Schotland, ten voordeele van de Koninginne Anna, en na haar overlyden zonder Kinderen, ten voordeele van de allerdoorlugtigste Princesse Sophia, Keurvorstinne en Hertoginne Douariere van Hanover, en Haare Protestantsche Erfgenaamen, door de Actens van de Parlementen van de beyde Koninkryken van Engeland en Schotland; geratificeerd door het Parlement van het Groot Brittanjen. En Eenige Aanmerkingen, zeer noodzakelyk in de tegenwoordigen Tyd, wegens het gevaar van een Paapschen Successeur. Door Mr. Richard Steele. Uit het Engels vertaald.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Steele, Richard
Datering 1714

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 18e eeuw, Engeland
Minder informatie
Meer informatie