Uitklappen

Boek

Titel Redenen, Waaromme zyne Keizerlyke Majesteit Niet heeft zamengelopen in de Vrede, Gesloten tot Utrecht, den 11. April, 1713. Verhandelt in een Brief, geschreven door een Heer, in dienst van den Keizer, aan een Heer van de Engelsche Hofparty, met de daar toe behorende Bewysstukken. Uit het Fransch vertaalt.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1713

Onderwerp

Trefwoorden vrede, vredesonderhandeling, krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, 18e eeuw, Vrede van Utrecht (1713), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), Engeland
Minder informatie
Meer informatie