Uitklappen

Boek

Titel Bylagen Tot De Post van Den Neder-Rhyn. Zijnde Eene Wederlegging Van Zeker Boekje, Getyteld; Het ware karakter der uitmuntende Schryveren van het gulden kleinood, de Post van den Neder-Rhyn, met de levendigste kleuren afgeschetst, in eenen brief aan de inwoonderen van Nederland in't gemeen, en die van Dordrecht in't byzonder, door eenen oprechten burgervriend. Door De Schryvers van het meergemelde Weekblad. Tweede Stukje.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Hoen, Pieter 't
Datering 1783

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, periodiek, geschiedenis, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie