Uitklappen

Boek

Titel Aanmerkingen Met De Nodige Bylagen, Op Het Rapport Door de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerden, tot de Zaaken van 's Lands Zeeweeringen aan de Helder, op den 19. December 1778 gedaan, Aan Hun Edele Groot Mogende, De Heeren Staaten Van Holland En West-Vriesland. Aangaande zeker Project ter verbeetering van Texel &c. vervat in een Memorie, te vinden in het onlangs uitgegeven Werk, Genaamt Scylla En Charibdis Door Laurens Brandligt.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Brandligt, Laurens
Datering 1780

Onderwerp

Trefwoorden bouwkunde, watermanagement, 18e eeuw, Nederland, Texel, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie