Uitklappen

Boek

Titel Scylla En Charybdis; Behelzende Een Project, Ter Verbetering Der Zeegaten En Het Vaarwater Van Texel, En Aanwinning Van Eenige Duizend Morgen Land. Alle rechtgeaarde Vaderlanders tot een onpartydig onderzoek voorgelegt Door Laurens Brandligt.
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTD 11_0

Vervaardiging

Maker Brandligt, Laurens
Datering 1780

Onderwerp

Trefwoorden bouwkunde, watermanagement, 18e eeuw, Nederland, Texel, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie