Uitklappen

Boek

Titel Chronyk van de Stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote heeren het zelven hebben bedient. Beneffens Ook een nette Beschryving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van den zelver Wierdyken. Als ook een nette Beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders Ook een korte Beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende. Met een Staat van de Huizen en Morgentale van Zuidholland, zoodanig dezelve by redres generaal bevonden zyn, en wat dezelve jaarlyks in de Verpondingen, Contribuëren, alles ider Stad zyn ressort van Dorpen, Polders, Meeren, &c. gesepareert: Midsgaders een nette Staat der dyken, en veel andere aanmerkenswaardige zaaken. Door Dirk Burger van Schoorel. Hier agter is gevoegt een Aanhangzel inhoudende, behalve verscheide anthenticque [sic] stukken tot het Dykgraafschap van Dregterland en de Stede Groote-Broek behoorende. Een Beschryving van de Brand te Lutje-Broek, de Collecte voor dezelve gedaan, en wat ider Stad of Dorp in Noordholland hier toe heeft gecontribuëert, &c. Met Plaaten.
Objectnaam
Objectnummer 00122524-1

Vervaardiging

Maker Schoorel, Dirk Burger van
Datering 1767

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, topografie, chronologie, Medemblik, West-Friesland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederlanden (tot 1579)
Minder informatie
Meer informatie