Uitklappen

Boek

Titel Wat Den Voet Tot Het Eyndigen Der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrygemaakten En Welgeboorene Lieden; Midsgaders van der zelver onderscheydene rechten en gerechtigheden: Alles uyt en volgens de getuygenis zoo van de algemeene wetten der Fransche Koningen, als van de byzondere handvesten der Hollandsche Graaven, Beschreeven Door Mr. Gerard Van Loon.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Loon, Gerard van
Datering 1746

Onderwerp

Trefwoorden slavernij, geschiedenis, Middeleeuwen (375-1500), Nederlanden (tot 1579), Frankrijk
Minder informatie
Meer informatie